Optoch Vrunj:

Stadsfrieterie

Cafe Willems

Samenwirkende Remunjse Vastelaovesverenigingen.

Sjtadsgarde

Kefee Le Chevalier

Nederlandse
Verkeersdienst

Cox & Co

DOC


Donateurs:

De Sjnats

Boels: dé verhuurspecialist

 

Euver daag make veer weer ruum baan veur de Optoch 2019 en waal op
Maondaag 4 maart 2019 om 13.11 oer.

Bezeuk ós op

ketak@optoch-remunj.nl


 

Insjrief Prosedure

Insjrieving kint neet via e-mail of sociale-media

Op twee aovende, dit jaor op 18 en 19 fibberwarie 2019 edere keer van 19.00 toet 21.00 oer haet de Sjtichting zitting in Kefee Willems, oppe Godsweerdersingel. Dao kint geer Uch dan aanmelje en waerd eur deilname vasgelag in de kompjoeter. Geer krieg van ós de riggelemente en ein bevestiging van eur insjrieve mit ein insjriefnómmer, det nómmer mót geer duudelik zichbaar waere draage op ein bordje, of oppe rögk of örges angers wó-se good te zeen zeen. Want, det nómmer kump trök in 't optochbeukske diej langs de route waere oetgedeilt aan de miense langs de kantj. Det nómmer is ouch van belang veur de zjuurie, die langs de route sjteit en edere deilnaemer mit punte be-oordeilt, want in de Remunjse Optoch kint geer sjoon prieze winne. De Optoch is verdeilt in 5 kategorieje, namelik Wages, Grote Groepe, Klein Groepe, Duo's en Einzelgengers. D'r zeen priese veur de beste 3 van edere kategorie. De zjuurie be-oordeilt op veursjtelling, oetveuring en orsjienalieteit en euver de oetsjlaag velt neet te diskusjeere.

Nao aafloup van de optoch waere de prieswinnaars bekint gemaak in de Appelsieneriej (Theaterhotel de Oranjerie).

 


Route van de optoch:
roersingel, roerkade, kraanpoort, markt, swalmerstraat, lindanusstraat, pollaertstraat, munsterplein, paredisstraat, neerstraat, minderbroedersstraat, zwartbroekstraat, zwartbroekplein, schuitenberg, kloosterwand, over het kloosterwandplein (hier staat de podiumwagen), joep nicolasstraat, kruisherenstraat, stationsplein, veldstraat - ontbinden.

Nao aafloup van de optoch waere de prieswinnaars bekint gemaak in de Appelsieneriej (Theaterhotel de Oranjerie).OPTOCHTREGLEMENT VASTELAOVESOPTOCH REMUNJ

Om juridische redenen zijn deze voorschriften opgesteld in de Nederlandse taal

AFMETINGEN

1. In verband met de gewijzigde verkeerssituatie zijn de max. afmetingen aangepast t.w.

•  de lengte van wagens, incl. trekker, mag niet langer zijn dan 15 meter totaal.

•  de maximale breedte van de wagen mag niet meer zijn dan 3 meter .

•  de maximale hoogte, gemeten vanaf het wegdek tot het hoogste punt van de wagen (inclusief Prins) mag niet meer zijn dan 5,5 meter .

2. De deelnemers dienen uit oogpunt van veiligheid hun wagens zo te bouwen, dat de toeschouwers langs de route, zonder enig gevaar de optocht kunnen gadeslaan. Het gebruik van glas, in elke vorm of hoedanigheid binnen de optochtroute, is niet toegestaan, ook niet óp de voertuigen!

3. Alle voertuigen dienen te voldoen aan de Wegenverkeerswet: de bestuurder dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs, het voertuig dient (ook in eventueel omgebouwde toestand) verzekerd te zijn, voorzien van een geldig kenteken en APK-gekeurd zijn en een goedgekeurde, werkende brandblusser.

4. Het gebruik van een confettikanon of afgeleiden hiervan is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Op last van de gemeente is het niet toegestaan om zand, zaagsel, mest, papieren snippers, plastik- en aluminiumconfetti uit te gooien. Eventuele verontreiniging kan op de deelnemer verhaalt worden.

5. De deelnemers ontvangen bij inschrijving hun optochtnummer, opstel- en vertrektijd.

Het optochtnummer dient goed zichtbaar voor publiek en jury gedragen te worden.

6. Op elke hoek van een wagen dient minimaal 1 eigen begeleider/toezichthouder naast de wagen te lopen.

SNOEPGOED

7. Met snoep gooien is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

•  het snoepgoed is ‘zacht' en niet zwaarder dan 20 gram per verpakking.

•  het snoepgoed dient ruim voorbij de eerste rij toeschouwers of eventuele dranghekken neer te komen.

‘Hard' of zwaarder snoepgoed/traktatie mag uitsluitend vanaf de grond worden uitgedeeld . Wij bevelen aan om te kiezen voor uitdelen i.p.v. gooien.

Voorbij het Stationsplein GEEN snoep meer gooien i.v.m. de verkeersveiligheid.

GEDRAG

8. Deelnemers die iets uitbeelden of uitlatingen doen, die volgens de beoordeling van de politie en/of optochtcomité aanstootgevend zijn voor het publiek, worden zonder pardon uit de optocht verwijderd.

ALCOHOL

9. Alcoholgebruik in de optocht is geen sieraad.

•  jongeren onder de 18 is het bij wet verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen of ( in gesloten verpakking) bij zich te hebben. Politie en gemeente zullen hierop toezicht houden en bij overtreding ingrijpen!

•  chauffeurs van voertuigen is het NIET toegestaan om alcohol te drinken of (nog) onder invloed van alcohol te zijn en dienen onverwijld mee te werken aan een eventueel verzoek van de organisatie om een alcoholtest te ondergaan. Bij overtreding zal de politie worden opgeroepen om het betreffende voertuig buiten de optochtroute te brengen. De eventuele kosten en consequenties van deze politie-inzet zijn voor rekening en risico van de betreffende deelnemer.

•  Wagenbegeleiders dienen tijdens de optocht geen alcohol te nuttigen.

GATEN

10. Laat geen gaten vallen en sluit aan bij je voorganger.

Stilstaan en het houden van een optreden waardoor de optocht stilstaat is verboden en kan leiden tot uitsluiting van jurering. Het verlaten van de optocht voor een café-bezoek is niet toegestaan.

Het tempo van de optocht ligt laag 30 meter per minuut ofwel 1,8 km per uur.
Dit geeft iedereen de tijd om “ 't sjpeel te sjpele “ zonder stilstand.

MUZIEK

11. Het spreekt vanzelf dat mechanische muziek de mensen uitnodigt om mee te zingen en te sjoenkele. Te harde muziek ( > 95dB(A) is voor het grote en zeker kleine publiek niet prettig en wordt zodoende door het optochtcommitee verboden. Het geluidsniveau van welke drager dan ook mag op 3 meter vanaf de luidspreker/boxen of op 1,5 m voor een gevel van een woning niet hoger zijn dan 95 dB(A). Op aanwijzing van de optochtbegeleiding kunt u gevraagd worden het geluidsniveau aan te passen.

AANSPRAKELIJKHEID

12. Deelnemers dienen zelf voor verzekering zorg te dragen.

13. Deelnemer is altijd persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen, persoonlijke en/of publieke eigendommen.

14. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van zijn afval en mag onder geen beding langs de optochtroute gedumpt worden. Bij overtreding is de deelnemer financieel verantwoordelijk.

NB

De deelnemers dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen die door de optochtorganisatie/-begeleiders, stadstoezicht, verkeersgeleiders en/of politie worden gegeven, ook al wijken deze af van het reglement.

Zich afzetten tegen het optochtreglement of het negeren van waarschuwingen van de optochtbegeleiding kan leiden tot uitsluiting van jurering of het direct verlaten van de optocht.

 

 

 

Sjteun de
Remunjse Optoch
mit eur Donasie

NL20RABO0131211110

Foto's optoch vindj geer hiej


 

Optochbeukske 2018

Bekiek 't hiejBedreuf höbbe veer kinnis genaome van het sjterve van

Jos Stoks

Vanaaf 1991 toet 1999 as besjtuurslid, kommentator en daonao toet 2005 als ‘opsjtelexpert', waas Jos betrokke biej de Remunjse Vastelaovesoptoch.

Daoveur en veur de vrundjsjap oze grote dank.


In Memoriam
Fred Frencken

Fred maakde ruum dertig jaor deil oet van de organisasiej van Remunjse Vastelaovesoptoch. Hae begòs aan 't inj van de jaore '80 van de veurige eeuw es lid van de zjüüriej.  Mit kinnis van zake in beoordeile van de deilnaemers aan de optoch. Vanaaf 2002 waerde de organisasie van de Vastelaovesoptoch get angers ingerich. Nuuj miense in het besjtuur. Daobiej waerde Fred gevraog om vanoet de zjüüriej plaats te naeme in 't besjtuur van de Sjtichting Vastelaovesoptoch Remunj. Ein rol diej Fred vanaaf dae tied mit väöl charme en veural humor inhaad goof. Hae regelde binne ós besjtuur alle praktische zake diej mit de zjüüriej en zjüüjrering te make hadde. Verzorgde de instructies aan de zjüúrie, heel 't aantal zjüüriejleeje op piel en perbeerde eeder jaor opnuuj óm de jury nog flotter mit eine oetsjlaag te laote kómme. Vanaaf 2014 waas hae ziene opvolger in dees take al in aan 't wirke.