Optoch Vrunj:

Stadsfrieterie

Cafe Willems

Samenwirkende Remunjse Vastelaovesverenigingen.

Sjtadsgarde

Kefee Le Chevalier

Nederlandse
Verkeersdienst

Cox & Co

DOC


Donateurs:

De Sjnats

Boels: dé verhuurspecialist

 

 

Euver daag make veer weer ruum baan veur de Optoch 2017 en waal op
Maondaag 27 fibberwarie om 13.11 oer.

Bezeuk ós op

ketak@optoch-remunj.nl


 


Insjrief Prosedure

Eigelik is die gans gemekkelik. Op drie aovende, dit jaor op 13, 14 en 15 fibberwarie 2017 edere keer van 19.00 toet 21.00 oer haet de Sjtichting zitting in Kefee Willems, oppe Godsweerdersingel. Dao kint geer Uch dan aanmelje en waerd eur deilname vasgelag in de kompjoeter. Geer krieg van ós de riggelemente en ein bevestiging van eur insjrieve mit ein insjriefnómmer, det nómmer mót geer duudelik zichbaar waere draage op ein bordje, of oppe rögk of örges angers wó-se good te zeen zeen. Want, det nómmer kump trök in 't optochbeukske diej langs de route waere oetgedeilt aan de miense langs de kantj. Det nómmer is ouch van belang veur de zjuurie, die langs de route sjteit en edere deilnaemer mit punte be-oordeilt, want in de Remunjse Optoch kint geer sjoon prieze winne. De Optoch is verdeilt in 5 kategorieje, namelik Wages, Grote Groepe, Klein Groepe, Duo's en Einzelgengers. D'r zeen priese veur de beste 3 van edere kategorie. De zjuurie be-oordeilt op veursjtelling, oetveuring en orsjienalieteit en euver de oetsjlaag velt neet te diskusjeere.

Nao aafloup van de optoch waere de prieswinnaars bekint in de Appelsieneriej (Theaterhotel de Oranjerie).

 

 


De Optoch

Route van de optoch:
Roersingel, roerkade, kraanpoort, markt, swalmerstraat, lindanusstraat, pollaertstraat, munsterplein, paredisstraat, neerstraat, minderbroedersstraat, zwartbroekstraat, zwartbroekplein, schuitenberg, kloosterwand, kloosterwandplein, kloosterwandstraat, hamstraat, stationsplein, veldstraat - ontbinden.

Klik oetvergrote


Deilnaemers gaer eure aandach veur dit;

NUUJ
OPTOCHTREGELEMENT

1. In verband met de gewijzigde verkeerssituatie zijn de max. afmetingen aangepast t.w. :

à de lengte van wagens, incl. trekker, mag niet langer zijn dan 15 meter totaal.
à de maximale breedte van de wagen mag niet meer zij n dan 3 meter.

à de maximale hoogte, gemeten vanaf het wegdek tot het hoogste punt van de wagen (inclusief Prins) mag niet meer zijn dan 5,5 meter.

2. de deelnemers dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen die door de optocht-organisatie/-begeleiders, stadstoezicht, verkeersgeleiders en/of politie worden gegeven.

3. de deelnemers dienen uit oogpunt van veiligheid hun wagens zo te bouwen, dat de toeschouwers langs de route, zonder enig gevaar de optocht kunnen gadeslaan. Het gebruik van glas in elke vorm of hoedanigheid binnen de optochtroute is niet toegestaan, ook niet óp de voertuigen!

4. met snoep gooien is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- het snoepgoed is ‘zacht' én niet zwaarder dan 20 gram per verpakking.

- het snoepgoed dient ruim voorbij de eerste rij toeschouwers of eventuele dranghekken neer te komen.

- op elke hoek van een wagen dient minimaal 1 eigen begeleider/toezichthouder naast de wagen te lopen.

‘Hard' of zwaarder snoepgoed/traktatie mag uitsluitend vanaf de grond worden uitgedeeld . Wij bevelen jullie aan om te kiezen voor uitdelen i.p.v. gooien.

Voorbij het Stationsplein GEEN snoep meer gooien i.v.m. de verkeersveiligheid.

5. deelnemers die iets uitbeelden of uitlatingen doen, die volgens de beoordeling van de politie aanstootgevend zijn voor het publiek, worden zonder pardon uit de optocht verwijderd

6. de deelnemers ontvangen bij inschrijving hun optochtnummer, opstel- en vertrektijd.

7. deelnemers dienen zelf voor verzekering zorg te dragen.

8. alle voertuigen dienen te voldoen aan de Wegenverkeerswet: de bestuurder dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs, het voertuig dient (ook in eventueel omgebouwde toestand) verzekerd te zijn, voorzien van een geldig kenteken, APK-gekeurd en een goedgekeurde, werkende brandblusser.

9. deelnemer is altijd persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen, persoonlijke, publieke eigendommen.

10. alcohol gebruik:

- jongeren onder de 18 is het bij wet verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen of (zelfs in gesloten verpakking) bij zich te hebben. Politie en gemeente zullen hierop toezicht houden en bij overtreding ingrijpen!

- chauffeurs van voertuigen is het NIET toegestaan om alcohol te drinken of (nog) onder invloed van alcohol te zijn en dienen onverwijld mee te werken aan een eventueel verzoek van de organisatie om een alcoholtest te ondergaan. Bij overtreding zal de politie worden opgeroepen om het betreffende voertuig buiten de optochtroute te brengen. De eventuele kosten en consequenties van deze politie-inzet zijn voor rekening en risico van de betreffende deelnemer.

11. Het optochtnummer dient goed zichtbaar voor publiek en jury gedragen te worden.

 

 

 

 

 

Sjteun de
Remunjse Optoch
mit eur Donasie

NL20RABO0131211110

Foto's optoch vindj geer hiej


Optochbeukske 2017
kump d'r aan

Bedreuf höbbe veer kinnis genaome van 't sjterve van

Nico Engels

Es mit-oprichter, vice-veurzitter en besjtuurslid waas Nico van 1974 toet 2000 ein van de drievende krachte achter de Remunjse Vastelaovesoptoch.

Daoveur nog eine létste keer óze grote dank.

Veer winse zien femilie väöl sjterkte in deze meujelike tied.